sobhe-no.ir
802
یکشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۸
4
گزارش

اندیشکده آمریکایی: قدرت تهران رو به افزایش است

«صبح‌نو» در گفت و گو با یک کارشناس بازار سرمایه وضعیت بورس را بررسی کرد

افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی قانونی اما غیراستاندارد

روش‌های مختلفی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؛ اما یکی از این روش‌ها، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت است که به‌گفته یکی از کارشناسان بازار سرمایه، این روش از افزایش سرمایه قانونی، اما استاندارد نیست. یکی از اهداف افزایش سرمایه شرکت‌ها اصلاح ساختار مالی آن‌هاست که در‌این‌بین، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ازجمله روش‌ها محسوب می‌شود. در این روش از افزایش سرمایه، شرکت‌ها دارایی‌های خود مانند زمین، ساختمان، تجهیزات و تأسیسات را طبق الزامات حسابداری در قسمت دارایی‌های غیرجاری یا بلندمدت و به قیمت تمام‌شده خرید ثبت می‌کنند.

شماره‌های پیشین