sobhe-no.ir
802
یکشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۸
11
نکته

از زوار غیرایرانی اربعین غافل نشویم

مصطفی وثوق‌کیادبیر گروه فرهنگ

علیرضاشجاع‌نوری‌به‌پروژه‌عظیم‌داوودمیرباقری‌پیوست

«عبدالله نصرانی» سلمان فارسی شد

سرانجام و پس از سال‌ها انتظار، پروژه عظیم «سلمان فارسی» به مرحله تولید نزدیک می‌شود. روز گذشته، بازیگر نقش سلمان هم معرفی شد تا این پروژه مهم وارد مرحله‌ای جدی شود.

شماره‌های پیشین