779
شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
10
«صبح‌نو» از برگزاری گردهمایی عظیم شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور گزارش می‌دهد

به‌یاد طفل 6 ماهه

روز گذشته همایش جهانی شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در سراسر کشور برگزار شد. این همایش جهانی علاوه‌بر ایران در 45 کشور دنیا نیز برگزار می‌شود. در این آیین مادران با پوشاندن لباسی سبز و با بستن پیشانی‌بند به شیرخوارگان حسینی، به‌یاد 6ماهه اباعبدالله؟ع؟عزاداری می‌کنند.

شماره‌های پیشین