sobhe-no.ir
778
چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
9
نگاهی به یارانه انرژی در ایران و جهان

یارانه‌ای كه می‌سوزد

با افزایش قیمت نفت در سال 2018 بسیاری از كشورها برای ثابت نگه‌داشتن قیمت سوخت برای مصرف‌كنندگان دست به افزایش یارانه بخش انرژی زده‌اند. براساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2018 حدود 33 درصد یارانه‌های این بخش در كل دنیا افزایش یافته و به بیش از 400 میلیارد دلار رسیده است. بیشترین سهم هم با 40 درصد از این یارانه به بخش نفت اختصاص دارد درحالی كه در سال 2016 بیشترین سهم از یارانه به برق اختصاص داشت. ایران ركورددار بیشترین یارانه انرژی است و حدود 17 درصد از كل یارانه انرژی كه در جهان هزینه می‌شود را كشور ما پرداخت می‌كند كه ادامه این روند جز اتلاف منابع نتیجه دیگری ندارد. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد میزان یارانه انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین با تقسیم رقم یارانه انرژی به کل جمعیت کشور، متوسط یارانه انرژی پرداختی به هر فرد در سال ۲۰۱۸ حدود ۸۴۴ دلار معادل بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که یارانه انرژی دهک اول جامعه هفت برابر یارانه انرژی پایین‌ترین دهک است. متوسط یارانه انرژی پرداختی به هر فرد در سال ۲۰۱۸ برای كویت (1777 دلار)، عربستان (1333 دلار) و امارات (1223 دلار) بیش از ایران گزارش شده است.

شماره‌های پیشین