sobhe-no.ir
778
چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
7
«صبح نو» از استعفای مازیار حسینی، معاون مسکن وزارت راه‌و شهر‌سازی گزارش می‌دهد

برکناری بی‌سر ‌و‌صدای معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی

مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر در طول تاریخ بوده است. از زمان تشکیل دولت‌ها و حکومت سیاستمداران بر زندگی مردم، همیشه اقداماتی برای تهیه این نیاز اصلی انجام شده است. تأمین مسکن برای خانواده‌ها غیر از آرامش ذهنی که ایجاد می‌کند، نشان‌دهنده سیاست‌های موفق دولت‌ها در کارنامه کاری آن‌هاست. این در حالی است که مسکن همیشه دغدغه خانواده‌های ایرانی بوده و البته در یکی‌دو سال اخیر، خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به رویا تبدیل شده است. با وجود تمام این شرایط، سیاست‌هایی که وزارت راه‌‌و‌‌شهرسازی برای این بخش در نظر گرفته، موجب تشدید مشکلات در این عرصه شده. به‌تازگی نیز معاون مسکن این وزارت‌خانه به‌دلیل فشارهای برخی اصحاب قدرت برکنار شده است تا در بر همان پاشنه سابق بچرخد.

درخواست وزارت بهداشت  از دستگاه‌های امنیتی برای ورود به بازار کوچک

دردسرهای دارویی در ناصرخسرو

شماره‌های پیشین