sobhe-no.ir
778
چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
3
دفاع چهره‌های اصلاح‌طلب در هفته‌های گذشته از سیاست ایستادگی دربرابر غرب

این روزها همه از مقاومت می‌گویند

دوگانه مقاومت-تسلیم از آن دست دوگانه‌سازی‌هایی است که نمی‌شود برچسب فیک و تقلبی‌بودن به آن زد. چنین دوگانه‌ای برآمده از دو مشرب فکری و جهان‌بینی کاملا متفاوت و متناقض است. مقاومت الگوی جریانی است که با لحاظ همه جوانب، هزینه ایستادگی دربرابر خوی استکباری را کمتر از سازش و مسامحه برآورد می‌کند و تسلیم الگو و نقشه راه جریانی است که سعادت و کامیابی را در همراه‌شدن با جریان آب می‌بیند و خلاف این گزاره را به سود منافع ملی برنمی‌شمارد. با‌این‌حال، چندی است که برخی مسامحه‌جویان با مشاهده سیاست فشار حداکثری جبهه غرب، به‌ویژه آمریکا، بر ایران راه صلاح و صواب را نه در استحاله، بلکه در مقاومت حداکثری می‌جویند. در این گزارش، به برخی از این چهره‌ها می‌پردازیم.

تاملی بر رویکرد دوگانه برخی مسوولان به موضوع مذاکره

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت‌علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شماره‌های پیشین