sobhe-no.ir
778
چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
2
 نکته

 از استینا ایمپرو چه خبر؟

محبوبه نیاورانیدبیر حوزه سایست

با عملی نشدن پیشنهادهای غرب جمهوری اسلامی سومین مرحله کاهش تعهدات برجامی خودرا بر می‌دارد

شمارش معکوس برای گام سوم ایران

قرار است طی امروز و فردا، ایران سومین گام خود را درراستای کاهش تعهدات برجامی خود بردارد. این عمل البته مشروط به این است که اروپا طی این دو روز اقداماتی را برای انتفاع جمهوری اسلامی ایران از برجام به‌ویژه در حوزه روابط نفتی و بانکی انجام ندهد. این موضوعی بود که رییس‌جمهوری کشورمان روز گذشته در مجلس مطرح کرد.

شماره‌های پیشین