sobhe-no.ir
778
چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
10

لزوم استقلال رای برای اعضای مجامع انتخاباتی روسای فدراسیون‌های ورزشی

سید محمدعلی تسلطی کارشناس ورزشی

مخالفان عزت و سربلندی ایران اسلامی سناریوی جدیدی رقم زدند

حمله سیاسی فدراسیون جهانی جودو

اعتراض به رژیم صهیونسیتی یک باور و حق وجدانی برای هر مسلمانی است و عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی به‌خاطر اقدامات وحشیانه این رژیم در فلسطین، از جمله پیام‌ها و اقدامات ورزشی، برگرفته از جهان سیاست است. گستردگی ورزش و نفوذ و تاثیرگذاری که رویدادها و چهره‌های این عرصه دارند، باعث شده تا بسیاری از پیام‌های سیاسی در میادین بزرگ ورزش و از طریق قهرمانان آن منتقل شوند. در این راستا، ورزشکاران ایرانی، به‌عنوان پرچمدار این اتفاق ارزشمند، از حضور در هر میدانی که نمایندگان رژیم اشغالگر قدس یک طرف آن هستند، امتناع می‌کنند؛ اقدامی که عصبانیت و نگرانی دولتمردان، ورزشکاران و دوست‌داران این کشور اشغالگر را روز‌به‌روز بیشتر می‌کند.

شماره‌های پیشین