sobhe-no.ir
777
سه شنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
3
وزیر خارجه پیشین انگلیس در کتاب جدید خود بی اعتمادی ایران به کشورش را واکاوی کرده است

چرا کار،‌ کار انگلیسی‌هاست

امروز سالروز شهادت «رئیسعلی دلواری» غیورمردی است که در سال 1294 شمسی و همزمان با تجاوز نیروهای بریتانیایی به خاک میهن در جریان جنگ جهانی اول، پس از اخذ حکم جهاد از علمای اعلام نجف، به همراه دیگر مبارزان بوشهری در مقابل استعمارگران ایستادگی کرد. به همین مناسبت روز 12 شهریورماه در تقویم، با عنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس مزین شده است. به همین مناسبت در گزارش پیش رو، بخش‌های کوتاهی از کتاب «کار، کار انگلیسی‌هاست»، نوشته «جک استراو»، وزیر خارجه پیشین انگلیس (از 2001 تا 2006) ترجمه «علی مجتهدزاده» چاپ 2019را از نظر خواهیم گذراند. استراو در این کتاب، پس از ذکر خاطراتی از سفرش به ایران به همراه همسرش در اکتبر سال 2015(مهر سال 94)، به روایت رویدادهای تاریخی طی 250 سال گذشته می‌پردازد که انگلیس به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آنها دست داشته است.

رئیسعلی دلواری؛ خار چشم استعمار انگلیس

دکتر حسین شیخ­‌زاده استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

شماره‌های پیشین