sobhe-no.ir
777
سه شنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
15
نگاهی به نمایشگاه گروهی عکس و چیدمان «اهل‌حرم»

مستندنگاری از امر باطنی

«عامل دوربین عکاسی به‌عنوان ابزار در این مجموعه باور دارد هر نگاهی که به مستندنگاری صرف می‌پردازد و منتهی به آرمانی عالی و جامع برای زندگی بشری نشود، شاید عکاسی در عاشورا باشد؛ ولی متصف به صفت حسینی نیست». این مقدمه جسورانه‌ای برای شرح انگیزه اقدام به اعطای یک گرنت هنری برای مستندنگاری از سوژه‌ای است که بسیار آشنا و ملموس به‌نظر می‌رسد. نمایشگاه گروهی عکس و چیدمان «اهل‌حرم» به موضوع «عاشورای حسینی» می‌پردازد و تلاش عکاسان و هنرمندان شرکت‌کننده در آن، پاسخ به این پرسش است: «آرمان عاشورای حسین ابن‌علی در شخصیت کلام «مرگ با عزت» و «توصیه به آزادگی با وجود شرط برخوردارنبودن از دین» آمده است و این آرمان در کلام شخصیتی دیگر از جریان کربلا در روح «هیچ ندیدن جز زیبایی» تجلی می‌کند و چگونه است که در این راه، انبوه دوربین‌های عکاسی با وجود جمعیتی پرتلاش در این مسیر، توفیق ثبت و نمایش زیبایی‌های این واقعه بشری را کمتر داشته‌اند؟»

شماره‌های پیشین