sobhe-no.ir
774
شنبه، ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
8

خبر

نگاهی به افزایش قیمت ملك و اجاره بها در شهر تهران

بیداد مسكن

مسكن اگرچه یكی از مشكلات بیشتر مردم ایران است اما در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، این مشكل بیشتر خود را نشان می‌دهد. خانه‌دار شدن كه برای بسیاری از خانواده‌ها به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده اما روند فزاینده اجاره بها نیز هرسال بسیاری از مستاجران را نگران می‌كند. حالا عده كسانی كه از پس اجاره‌های بالا و عجیب و غریب صاحبخانه‌ها برنمی‌آیند و مجبور می‌شوند محله پایین‌تر یا متراژ كمتر یا خانه‌ای فرسوده‌تر یا حتی كوچ به مناطق حومه‌ای شهر را انتخاب كنند، روز به روز زیادتر می‌شود. كاهش عرضه مسكن همراه با كاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید، از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت واحدهای مسكونی در سال 98 است. افزون بر آن كه سرمایه‌های راكد جامانده از تجارت به‌خاطر افزایش تحریم‌ها در سال 97 به بازار مسكن هجوم برد و در سال 98 این التهاب فروكش كرد.

صبح نو

نگاهی به افزایش قیمت ملك و اجاره بها در شهر تهران

بیداد مسكن

مسكن اگرچه یكی از مشكلات بیشتر مردم ایران است اما در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، این مشكل بیشتر خود را نشان می‌دهد. خانه‌دار شدن كه برای بسیاری از خانواده‌ها به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده اما روند فزاینده اجاره بها نیز هرسال بسیاری از مستاجران را نگران می‌كند. حالا عده كسانی كه از پس اجاره‌های بالا و عجیب و غریب صاحبخانه‌ها برنمی‌آیند و مجبور می‌شوند محله پایین‌تر یا متراژ كمتر یا خانه‌ای فرسوده‌تر یا حتی كوچ به مناطق حومه‌ای شهر را انتخاب كنند، روز به روز زیادتر می‌شود. كاهش عرضه مسكن همراه با كاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید، از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت واحدهای مسكونی در سال 98 است. افزون بر آن كه سرمایه‌های راكد جامانده از تجارت به‌خاطر افزایش تحریم‌ها در سال 97 به بازار مسكن هجوم برد و در سال 98 این التهاب فروكش كرد.
captcha
شماره‌های پیشین