sobhe-no.ir
769
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
7
شهروندان به خوبی درباره عملکرد مدیران شهری در دوره‌های مختلف قضاوت می‌کنند

روزگاری که بر تهران جدید رفت

اگرچه قدمت پایتخت با توجه به اسکلت انسانی‌ای که در دی‌ماه سال 93 در محله مولوی تهران کشف شد، به 7هزار سال قبل رسید، اما در تمام این تاریخ 7 هزار ساله، 12 سال آن را باید طور دیگری دید. سال‌هایی که تهران جدید را مردم و مدیریت شهری در کنار هم ساختند تا میراث و یادگاری باشد برای آیندگان. البته این مدیریت12 ساله درست دوسال قبل و در چنین روزهایی به پایان رسید. حالا از شهریور سال 96 اصلاح‌طلبان اداره شهر را در دست گرفته‌اند. روزگاری که در همین ایام گذشته روشن و واضح است. تهرانی‌ها حالا قضاوت بهتری درباره تمام ادعاهایی که برای مدیریت تهران مطرح می‌شد، دارند.

شماره‌های پیشین