sobhe-no.ir
767
یکشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
11
دغدغه جمع‌شدن فساد در شهر در گفت‌وگو با کارگردان مستند «امیدیه»

امیدبخش، اما ناتمام

این روزها مسیر کنجکاو‌برانگیز تحقیق برای پیداکردن ریشه ماجرا تقریبا برای جذاب‌کردن مستند کافی است. فضای مجازی آن‌قدر از ویدئوهای کوتاه و بلند پرحاشیه و حساس پر شده است که پیداکردن داستان پشت‌سر هرکدام می‌تواند سوژه و مواد خام مستند کامل را دراختیار مستندساز قرار دهد. «امیدیه» مستندی از این جنس است که در جست‌وجوی ماجرای پشت‌سر ویدئو حمله به خانه یکی از جانبازان مدافع‌حرم در خوزستان، به امیدیه می‌رود؛ اما نهایتا داستان پر‌جنب‌و‌جوشی از مبارزه با فساد سیستماتیک در سطح شهرداری و دادستانی و برخی سازمان‌های دیگر متولی در شهر را کشف و نقل می‌کند.

ورود مستقیم رییس قوه قضاییه دامنه فساد را جمع می‌کند

نکته

وقتی نویسندگان بحران را درک می‌کنند

مصطفی وثوق‌کیادبیر گروه فرهنگ

شماره‌های پیشین