sobhe-no.ir
766
شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
9
به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به كشور

دوره رهایی فرامی‌رسد

برخی روزها در صفحات تاریخ یك ملت فراموش‌نشدنی‌ هستند؛ یكی از این روزها، بازگشت آزادگان سرافراز به میهن است. پس از تحمل هشت سال جنگ تحمیلی، روزشماری مردم ایران به‌خصوص خانواده‌های اسرا برای بازگشت آن‌ها به كشور بیش از دو سال طول كشید تا اینکه اولین گروه از آزادگان روز 26 مرداد 1369 به كشور بازگشتند و شور و شعف سراسر ایران اسلامی را فراگرفت. این رویداد فراموش‌نشدنی را با هم مرور می‌كنیم.

شماره‌های پیشین