sobhe-no.ir
766
شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
5
نیجریه در درمان رهبر شیعیان این کشور کارشکنی کرد

بازگشت به زندان

شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه پس از اینکه نتوانست به‌خاطر کارشکنی‌های متعدد دولت نیجریه و تیم پزشکی مستقر در هند، تحت درمان قرار بگیرد روز گذشته به کشورش بازگشت تا براساس خواسته‌های او در کشور دیگری مورد درمان قرار گیرد؛ بازگشتی که پس از زمان زیادی انتظار در فرودگاه ابوجا، خبرنگاران اجازه دیدار با شیخ زکزاکی را در فرودگاه نیافتند و نیروهای امنیتی، او را از در پشتی فرودگاه خارج و به محلی نامعلومی(زندان) منتقل کردند.

شکستی برای آمریکا و انگلیس

عبد‌الباری عطوانسردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای‌الیوم

شماره‌های پیشین