sobhe-no.ir
766
شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
3
سردار کوثری و سردار افشار در گفت‌وگوبا «صبح‌نو» از لزوم بازیابی فرهنگ «مدیریت جهادی» در کشور گفتند

«جهاد سازندگی» در مسیر احیا

در وضعیتی که معاندین هر روز به تحدید بیشتر حلقه‌های فشار خود علیه ملت ایران مبادرت می‌کنند، اعمال «مدیریت جهادی» در کشور، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در یک عبارت کوتاه و با توجه به رصد فرمایشات رهبری طی سال‌های گذشته، دوری از سازوبرگ‌ها و پابندهای ثقیل بوروکراتیک، احتراز از قرتاص‌بازی‌های معمول و در عین حال سرعت و شفافیت در عمل، از جمله خصیصه‌های اصلی این نوع از مدیریت خواهد بود.

توصیه‌های ما به دولت دوازدهم

مهدی فضائلی

دفاع از انقلاب آسان شده

کمیل خجسته دانشجوی دکترای علوم سیاسی

شماره‌های پیشین