sobhe-no.ir
766
شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
2
 نکته

 مدیریت جهادی و گذر از دولت رانتی

حسام رضاییخبرنگار حوزه سیاست

جبل‌الطارق هم به واشنگتن «نه» گفت

آزادی آدریان از بند آمریکا

سرانجام پس از پنج هفته توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی گریس1 آزاد شد؛ آزادی‌ای که نشان از عقب‌نشینی انگلیس در برابر اقتدار ایران و انزوای آمریکا در عدم همراهی دیگر کشورها با سیاست‌های پلیدش دارد.

نکاتی درباره آزادی نفتکش ایرانی

دکتر حسن عابدینی کارشناس‌ارشد مسائل بین‌الملل

صبح نو

 نکته

 مدیریت جهادی و گذر از دولت رانتی

حسام رضاییخبرنگار حوزه سیاست

از زمان کشف «طلای سیاه» در ایران در منطقه مسجدسلیمان در خردادماه سال 1287، دولت ها در ایران همواره گرفتار بلیه نفت‌زدگی و بستگی و وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده اند. اصلی‌ترین پیامد این معضل تاریخی، معمولا دوری‌جستن 
دولت ها از دمخوری با جامعه و احساس استغنا از توده‌های مردم بوده است؛ این پدیده  به‌ویژه در ابتدای دهه پنجاه شمسی و همزمان با رشد سرسام‌آور درآمدهای نفتی، بروز بیشتری یافت. امروز و همزمان با پنجه‌اندازی با صعوبت در فروش نفت، نظام جمهوری اسلامی می‌تواند با استمداد از روش‌های جایگزین و البته تلاش در جهت نهادمندساختن آن‌ها، ضمن قرابت بیشتر به توده‌های مردم، جامعه را به مشارکت در تمشیت امورات، تشویق و ترغیب نماید. سوای از روی‌آوری به روش بدیهی مالیات‌ستانی، گرایش به سیاق «مدیریت جهادی» که سالهاست به ترجیع بند فرمایشات رهبری معظم انقلاب تبدیل شده، خواهد توانست مَفَر جدی‌تری برای حضور ملموس مردم در حوزه عمومی و آشتی دولت با جامعه(یقینا این آشتی، گذری معنادار از موضع رانتیر دولت‌ها در ایران در تاریخ صد ساله اخیر است) فراهم کند.
 

captcha
شماره‌های پیشین