sobhe-no.ir
766
شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
16

هشتگ‌های روز

کهکشان حج

مستمعِ آزاد

حسین شرفخانلو

عینســـــــتاغـــــــــرام

امید مهدی‌نژاد

صبح نو

کهکشان حج

مستمعِ آزاد

حسین شرفخانلو

نسل ما جزء آخرین بچه‌هایی بودند که «مستمع آزاد» در کلاس‌شان بودند. مستمعین آزاد که در محاورات روزمره ترکی به‌شان «رستم آزاد» گفته می‌شد، عبارت بودند از دانش‌آموزان تنبلِ بی‌خاصیتِ رد شده دو یا سه ساله‌ای که مدرسه و معلم و اولیا امیدی به درس خواندن و الفبا و جمع و تفریق یادگرفتن‌شان نداشتند و سن و سالی ازشان گذشته بود و باری به هر جهت می‌آمدند سرکلاس می‌نشستند که توی کوچه و خیابان نمانند و با لات و لوت دم‌خور نشوند و به سیگار کشیدن و ورق و 
تیله بازی کردن نیفتند و رفت و آمدشان دست خودشان بود که کِی بیایند و هروقت حوصله‌شان سر رفت بروند هواخوری و رستم و یل و لاتی بودند برای خودشان و با کسی نمی‌جوشیدند و کسی باهاشان نمی‌جوشید و عین عناصر ستون گازهای بی‌اثر جدول مندلیف، بود و نبودشان خیر و شری نمی‌رساند و خوش بودند سیِ خودشان! این مقدمه.
و بخوانید موخره‌اش را از روزی که در اثنای عملیات یارگیری برای خادمی حجِ امسال که مصادف بود با تغییر در مدیریت بعثه و ریاست سازمان و امیدهایی روییده بود برای اینکه سیدالرئیسِ جدیدالمنصوب به‌خاطر 
پا قدم خیرش امسال را حال بدهد به خدام و زیرسیبیلی رد شویم و کسی کار به کارمان نداشته باشد و بتوانیم مُحرم شویم و در کنار خدمتی که اساساً بودن ما به‌خاطر آن است، بخشنامه آمد از بالا! که آب دست‌تان است بگذارید زمین و بیایید دفتر سازمان در استان و فرم تعهد پر کنید که امسال احرام عمره مفرده خواهید بست و دور حج را خط قرمز پررنگ خواهید کشید، همه برج و باروی امیدمان به حج گذاشتن فرو ریخت و با لب و لوچه‌ای آویزان و در مقامی که اگر کارد به شکم هر‌کدام‌مان می‌خورد، خون از آن در نمی‌آمد، با یأس فلسفیِ عمیقی که ناباورانه و آناً دچارش شده بودیم رفتیم و فرم را پر کردیم و برگشتیم و هی دلداری به خودمان دادیم که نومید مباش! خدا را چه دیده‌ای؟ شاید زد و روز آخر یا توی فرودگاه یا حتی در میقات اتفاقی افتاد و گفتند احرام‌تان را به نیت حج ببندید و نه اصلاً شاید عمره بستید و توی مکه که بودید، آمدند و گفتند فلانی و فلانی و فلانی و تو! بروید از نو مُحرم شوید برای تمتع. خرجش یک سر تا جعرانه رفتن و برگشتن است و خاطره حج ۹۶ تکرار شدن.
گذشت و گذشت و گذشت تا روز ۸ ذی‌الحجه آمد و از صبح تکاپوی کوچ حاجی‌ها به عرفات همه شهر را دربرگرفت. شب قبلش تا اذان صبح در عرفات بودیم. 
نیم ساعت مانده به اذان برگشتیم هتل برای یکی دو ساعت استراحت که دوباره برگردیم عرفات؛ قبلِ حاجیان. نماز صبحِ پر از خمیازه‌ام را که کنار تشکم سلام دادم به این امید لمیدم که کسی یکی دو ساعت بعد با عجله بیدارم کند که بگوید زود لباس احرام‌هایت را دربیاور، باید بروی میقات و برگردی که تا غروب نشده برویم عرفات. یکی، دو ساعت گذشت و کسی بیدارم نکرد. ظهر شد. کسی از پشت صدایم نکرد مژده بدهد و بگوید برو احرام ببند. دمغ بودم و حسِ رستم آزادی بهم دست داده بود؛ عنصری بی‌خاصیت که با عناصر دیگرِ موجود در جدول تناوبی مندلیف ترکیب نمی‌شود، به دردی نمی‌خورد، کسی کاری باهاش ندارد و او با کسی کاری و بودن و نبودنش توفیری در روند موجود نمی‌کند.
توی ذهنم مثال می‌ساختم از خودم، کسی را که کنار جویی ایستاده و تشنه است و سهمی از آب جاری‌ای که یک قدم با او فاصله دارد، ندارد.
ظهر شد. گروه اول از ۲۵۰۰ زائر هتل محل استقرار ما قرار بود ساعت ۴ حرکت کنند به سمت عرفات و من باید با قلاب - عرب‌ها به هر وسیله نقلیه باری قلاب می‌گویند.- می‌رفتم عرفات که چادرها را شارژ کنم و به آب و دان و روشنایی و پریزهای برق و کولر و تهویه و نظافت‌شان می‌رسیدم. سوار قلابِ پر از ماست و آب و میوه و ظرف یک‌بار مصرف و سه حاجیِ احرام بسته، لم دادم روی بارها و ابومرزوق مصری استارت زد و گازش را گرفت تا شارع ۶۰۰ عرفات، نرسیده به جبل‌الرحمه و حالا نرو، کِی برو. همین الانش هم اگر می‌خواست می‌شد یک کاریش کرد. یکی دو ساعت رفتن و مُحرم شدن در جعرانه و برگشتن، چهار، پنج ساعت اعمال عمره تمتع و فرصت کافی برای رسیدن به عرفات تا ظهر روز نهم که حالا کم از ۲۴ ساعت به آن مانده بود. نشد. نخواست. چرا؟ بنده مگر چرا می‌کند؟ بنده به داده و نداده شکر می‌کند. بنده‌ای که بخواهد جا پای ابراهیم بگذارد، مثل ابراهیم راه می‌رود. مثل ابراهیم عبد می‌شود. مثل ابراهیم شکر می‌کند. مثل ابراهیم هی همه جا سمت خدا فرار می‌کند. هی همیشه شکر می‌کند. هی همیشه شکر می‌کند؛ آن‌قدر که شکور شود، یعنی خیلی خیلی شکرگزار. شاید اصلاً دلیلش همین امتحانِ شکرگزاری یا کفران نعمت بود؛ نمی‌دانم! بنده را چه به این معقولات؟ همان بندگی‌اش را بلد باشد و همان بندگی‌اش را بکند بهتر نیست؟ مشغول همین حساب و کتاب‌های دنیامحورِ ریاضی، رسیدیم عرفات. نماز ظهر را نخوانده بودم که در صحرای سحرانگیز عرفات بخوانمش. رفتم توی چادر اجتماعی‌ای که بنا بود محل اطراق و عبادت جمعی ۱۰۰۰ نفره باشد. خنکای کولرهای گازی که هُرم گرمای ظهر را شست، طاق‌باز خوابیدم در تنهاییِ معبدِ فراخی که مهیای عبادت و اجابت جمعیِ فردا بود. و فکر کردم باران که لطافت طبعش خلاف نیست؛ وقتی ببارد همه بام خانه را می‌شوید و من الان در مرکز یکی از آن خانه‌های نشان‌شده برای بندگان برگزیده خدا بودم که قرار بود از بهشتِ رضایت خدا، باران اجابت بر سرشان فرود بیاید… .

captcha
شماره‌های پیشین