sobhe-no.ir
765
چهارشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
14

خبر

وزارت ارشاد فهرست کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد

از کمک ارشاد به خود تا کارهای فرهنگی نامعلوم

وزارت ارشاد درادامه شفاف‌سازی‌های دامنه‌دار خود، فهرست کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد. در این فهرست، اسامی جالبی به‌چشم می‌خورد. ما هم سری در این گزارش چرخاندیم تا ببینم ارشاد به کجاها کمک کرده و این‌هایی که کمک گرفتند، چه فعالیت‌هایی می‌کنند. فهرست کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دو بخش دارد. ابتدا نگاهی به کمک‌های حقیقی البته با جست‌وجوی تصادفی خواهیم کرد و سپس به بُعد حقوقی.

شماره‌های پیشین