sobhe-no.ir
764
سه شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
15
«صبح‌نو»داستان‌فیلم‌حاشیه‌سازمحمدرسول‌اف‌‌رابررسی‌می‌کند

«لر‌د»؛ فیلمی‌بر‌ا‌ی‌تحر‌‌یم ‌و تنفر ا‌ز ا‌یر‌ا‌ن

در روزهای اخیر و پس از محکومیت قضایی محمد رسول‌اف، بازهم حواشی «لرد» پررنگ شد؛ فیلمی که به گفته سازندگانش با مجوز ساخته شده است. در این گزارش حواشی این فیلم را مرور و سپس داستان آن را به‌طور جزئی بررسی می‌کنیم.

شماره‌های پیشین