sobhe-no.ir
764
سه شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
11
نکته

خودآگاهی رسانه‌ای پزشکان

سیدعلی سیدانخبرنگار حوزه فرهنگ

رشد قالب نوظهور «تئاتر موزیکال» در ایران دهه 90 را بررسی کرده‌ایم

ارتباط فقه با موسیقی و نمایش؛ بی‌خبری یا ترس

دهه 90 شمسی درحالی به پایان نزدیک می‌شود که تغییرات گسترده و پرسرعتی را در بسیاری از قالب‌های هنری کشور همراه با خود آورده است. یکی از این تغییرات مهم و اثرگذار، ظهور قالبی در تلفیق موسیقی و نمایش است که البته سایر کشورها و خصوصا اروپا و آمریکا از آن شناخت و پیشینه گسترده‌ای دارند اما برای ایران، قالبی نوپدید یا دست‌کم در این ابعاد، تجربه‌نشده به نظر می‌رسد. آنچه در این دهه و تاکنون با عناوینی چون «کنسرت-نمایش»، «اپرا»، «تئاتر موزیکال» و عناوینی از این دست روی صحنه رفته، در واقع مجموعه‌ای از رویدادهای قابل بررسی در فصل مشترک تئاتر و موسیقی را پیش روی پژوهشگران می‌گذارد که از قضا برای مخاطبان عام جذاب و برای تولیدکنندگان نیز سرشار از منافع مادی بوده است.

شماره‌های پیشین