sobhe-no.ir
764
سه شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
10
هوای امروز تهران آلوده می‌شود

چه کسی در مورد ازن درست می‌گوید

«صبح‌نو» وضعیت آلودگی صوتی در کلانشهرها را بررسی می‌کند

صداهای آزاردهنده و مرگ‌زا

در چند دهه گذشته، هم آلودگی‌های زیست‌محیطی و هوا به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است و هم آلودگی‌های صوتی. با‌این‌حال، افکار عمومی بیش از آنکه نگران آلودگی صوتی باشد، نگران آلودگی هواست؛ غافل از آنکه آلودگی‌های صوتی نیز می‌تواند اثرهای جبران‌ناپذیری بر سلامت شهروندان باقی بگذارد.

شماره‌های پیشین