757
شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
14

ایرانی‌بودن با داشتن طرح سیاسی ممکن است

علیرضا سمیعی پژوهشگر فلسفه

نگاهی به رمان «پس از بیست سال»

علی(ع) همیشه بزرگ است در تمام فصول*

خرسندم که کتاب پس از بیست سال نوشته سلمان کدیور ، نویسنده جوان توسط شهرستان ادب منتشر شده است؛ پرداختی داستانی از یک واقعه مهم در تاریخ اسلام، فرصت هیجان‌انگیزی را برای همه فراهم کرده است.

شماره‌های پیشین