sobhe-no.ir
740
سه شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۸
3
بازخوانی یک پرونده

جزئیات مبادله جیسون رضاییان

این روزها سریال «گاندو» از شبکه سوم سیما در حال پخش است؛ داستان پاسداران گمنامی که هیبت سرویس جاسوسی سیا را با انهدام شبکه جاسوسی آن فروریختند. این کار بزرگی بود که با رصد شبکه پیچیده و گران‌قیمت جاسوسی آمریکا به نتیجه نشست و توانستند خائنان به کشور و مردم را شناسایی کنند؛ هرچند کار این سربازان گمنام پایان ندارد و همواره درصدد شکار گاندوهای جدید هستند.

تهدیدهای خارجی و همبستگی ملی

یادداشت دکتر حسین شیخ‌زادهاستادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

شماره‌های پیشین