sobhe-no.ir
739
دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸
8

خبر

مروری بر حضور امامزادگان و بقاع آنها در ایران

از نسل پا‌كان

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال 91، روز پنجم ذی‌القعده در تقویم‌ها به نام «روز ملی تجلیل از امام‌زادگان و بقاع متبرکه» نام‌گذاری شد. امام‌زاده به فرزند یا نواده امام معصوم و گاهی به مدفن و مزار این بزرگواران گفته می‌شود. کاربرد این واژه از قرن ششم هجری قمری و حتی قبل از آن وجود داشته ولی از قرن نهم به بعد رایج شده‌ و در قرن بعدی و دوره صفویه به اوج رسیده است. ساخت مقبره بر مزار این امام‌زادگان نیز از قرن اول ثبت شده و در روایات برای سازنده آن اجرهای معنوی در نظر گرفته شده است. بعضی از این امام‌زادگان شهرت جهانی و بعضی نیز شهرت منطقه‌ای دارند. در ایران بقاع امام‌زادگان زیادی دیده می‌شود كه البته در کشوهای دیگر اسلامی نیز مدفن این بزرگواران مورد تكریم قرار می‌گیرد. در این میان برخی سودجویان با استفاده از احساسات مردم به جعل و به تعبیری امامزاده‌سازی دست می‌زنند كه در سال‌های اخیر با این پدیده مقابله جدی صورت گرفته است.

شماره‌های پیشین