739
دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸
3
نجفقلی حبیبی در گفت‌وگو با «صبح‌نو»: محوریت جلسات مشترک اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان موضوعات دانشگاهی است

بزرگ‌نمایی گعده‌های دانشگاهی

درگذشت هاشمی‌رفسنجانی در بهمن سال 95، آنچنان برای اصلاح‌طلبان گران آمد که این جریان را وادار کرد برای گریز از به محاق رفتن از عرصه سیاسی، ذیل لفاظی‌هایی نظیر آشتی ملی، خود را در افکار عمومی محک بزنند. لفاظی‌هایی که البته به ثمر ننشست و ضمن این توجیه نخبگانی که اساساً در کشور، قهری وجود ندارد که نیاز به آشتی باشد، با پاسخ منفی جریان اصول‌گرایی مواجه شد. اکنون یک عضو جریان اصلاحات با بزرگ‌نمایی از یک گعده چندنفره، مدعی برگزاری سلسله‌نشست‌هایی میان دو طیف سیاسی با موضوعات کلان کشوری شده است.

خطاهای گذشته را با خطا جبران نتوان کرد

یادداشت عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

شماره‌های پیشین