737
شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸
14
هفدهمین جایزه ادبی قلم زرین برگزیدگانش را شناخت

دو برگزیده و چند تقدیری

نگاهی به آخرین کتاب حمید داودآبادی درباره ربایش چهار دیپلمات ایرانی

بالاخره حاج‌احمد چه شد؟

14 تیر هر سال ما یک یادآوری داریم و آن هم برای چهار دیپلماتی است که در 14 تیر سال 1361 در یکی از پست‌های ایست و بازرسی لبنان، متوقف و توسط مزدوران رژیم صهیونیستی ربوده شدند. طی این 37 سال حرف‌های گوناگونی درباره سرنوشت این چهار دیپلمات زده شده اما در نهایت هیچ مساله‌ای به صورت قطعی اعلام نشده است.

شماره‌های پیشین