737
شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸
12
نماینده اهواز تاکید کرد

هیسپان تی‌وی؛ روایتی متفاوت برای مردم اسپانیولی‌زبان

«صبح‌نو»عملکرد«‌داروغه‌زاده»درمعاونت‌ارزشیابی‌ونظارت‌سازمان‌سینمایی‌رابررسی‌می‌کند

پزشک‌پرسروصدای‌سینما

در روزهای اخیر، با حکم رییس سازمان سینمایی، چند جابه‌جایی در این مجموعه انجام شد. یکی از این تغییرات، خداحافظی آقای ابراهیم داروغه‌زاده از معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و ادامه فعالیت در سِمَت دبیری جشنواره فیلم فجر بود.

توییت‌های‌آقای‌معاون

شماره‌های پیشین