sobhe-no.ir
723
شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
9
همه آنچه مردان برای سلامت خود باید بدانند

آنچه آقایان همیشه فراموش می‌كنند

اگر فكر می‌كنید زنان جنس ضعیف‌تر هستند چون زور بازوی شان از مردان كمتر است بدانید و آگاه باشید كه مردان در مقایسه با زنان در برابر بیماری‌ها مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند و مردان طول عمر کمتری نسبت به زنان دارند. در سال‌های اخیر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران جوامع پیشرفته توجه ویژه‌ای به موضوع سلامت مردان داشته و در بسیاری از نقاط دنیا ۲۴ تا ۳۱ خرداد (۱۳ تا ۱۹ ژوئن) هفته جهانی سلامت مردان نام‌گذاری شده است. خوشبختانه در کشور ما هفته سلامت مردان از ۱۲ سال قبل و زودتر از بسیاری از کشورها تحت عنوان «هفته ملی سلامت مردان ایران» در هفته اول اسفندماه در حال اجراست.

شماره‌های پیشین