sobhe-no.ir
723
شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
14
یک قدم نزدیک‌تر به افشای سلطان کنسرت

طناب دار موسیقی زیر عبای یزدی

گزارش «صبح‌نو» از تئاتر «کمیته نان» درباره کولبری

فرار ناکام یک معترض سیاسی

ورود مسائل مهم اجتماعی و دغدغه‌های روز مردم به محتوا و داستان تئاترها، اخیرا شتاب بیشتری گرفته است و شاید این مسأله اتفاقی هم نباشد. توییت وزیر ارشاد در تحسین نمایش «کمیته نان» با موضوع کولبری و آمیخته با انتقاداتی جدی و قابل تامل، می‌تواند نشان از همین رویکرد داشته باشد.

شماره‌های پیشین