sobhe-no.ir
723
شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
11
«صبح‌نو» درباره ارزش‌های هنری و کارکردهای فرهنگی بازار بزرگ« ایران‌مال» گزارش می‌دهد

ترکیب پوسته صفوی با روح سرمایه‌داری

پرونده پنجمین مرکز تجاری بزرگ جهان و اولین در خاورمیانه، البته با بزرگ‌ترین پرونده تخلفات در کمیسیون ماده 100 که رییس کمیته معماری شورای شهر، بهمن سال گذشته آن را دارای مسائل پیچیده و چندلایه دانسته بود، در نهایت به جریمه 500 میلیارد تومانی خاتمه یافته که نقدا هم پرداخت شد؛ پروژه‌ای پرابهام و پرجنجال در اطراف سرمایه‌گذار قدرتمندش که در طول 5سال ساخت برای 20هزار نفر و پس از بهره‌برداری کامل برای حدود 100هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و خواهد کرد؛ اما شاید بشود از همه این‌ها عبور کرد اگر ارزش‌های هنری یا لااقل کارکردهای فرهنگی مجموعه بهره‌برداری‌شده، راضی‌کننده باشد. ساعت حدود 11 صبح است که برای ارضای این کنجکاوی وارد محدوده « ایران‌مال» می‌شوم.

نگاه علی داوودی به ادبیات ضدانگلیسی

زبان دشمنی

شماره‌های پیشین