sobhe-no.ir
722
چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
3
نخست‌وزیر ژاپن بعد از 40 سال به ایران آمد

چشم‌بادامی‌ها در سودای خروج از انزوای آمریکایی

امروز «شینزو آبه‌»، نخست‌وزیر 65ساله ژاپن، به تهران سفر می‌کند. تحلیلگران می‌گویند این عزیمت با قصد میانجیگری میان ایران و آمریکاست؛ هر چند روزنامه «ژاپن‌تایمز» به نقل از یک منبع ارشد دولت، این گزاره را با صراحت رد کرده است. اگر آبه قصد میانجیگری میان روابط خصم‌آلود تهران و واشنگتن را ندارد، پس برای چه کاری به ایران آمده است؟

ابهام در ماحصل آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقام‌ها

یادداشت سیدمحمدمهدی غمامی

شماره‌های پیشین