sobhe-no.ir
721
سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
14

خبر

گزارش «صبح‌نو» از سرریز فرهنگ زیرزمینی به فرهنگ عمومی از طریق فضای مجازی

مدلینگ؛برخورد مدبرانه یا سهل‌اندیشانه

شاید این روزها شما هم احساس کرده باشید که جهان مجازی اخیراً مدام و سریع به جهان واقعی سرریز می‌کند. پدیده مدلینگ هم در کشور ما یکی از آن چیزهایی است که از درِ فرهنگ رسمی بیرونش می‌کنند و از پنجره‌ شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، دوباره وارد جامعه می‌شود. امروز که به ابعاد کسب‌وکار مدل‌ها در اینستاگرام می‌پردازیم، هنوز چیزی از ماجرای «سد لفور» هم نگذشته است...

شماره‌های پیشین