sobhe-no.ir
720
دوشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
8

خبر

نگاهی به صنایع دستی استان‌های مختلف كشور

هنر دستان ایرانیان

در دوره تحریم‌ها، توجه به صنایع دستی راهكار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. صنایع دستی معمولا مواد اولیه ساده‌ای دارد كه در محل آن صنعت در دسترس است اما با هنر دست و ظرافت‌های ساخت، ارزش افزوده زیادی دارد. همچنین نیاز به سرمایه زیادی نداشته اما سودآوری مناسبی دارد. با این حال به دلیل كم‌توجهی بسیاری این صنایع به ورطه فراموشی سپرده شده‌اند. امروز كه به نام صنایع دستی نام‌گذاری شده، بهترین فرصت برای این یادآوری است. در هر گوشه و كنار كشور ما انواع این هنر - صنعت به دست مردان و زنان هنرمند ساخته می‌شود كه شاید با اندكی حمایت بتواند هم از آمار بیكاری به‌ویژه در استان‌های كم‌برخوردار بكاهد و هم با صادرات اصولی، ارزآوری قابل توجهی ایجاد كند. آنچه در ادامه می‌آید مرور كلی صنایع دستی هر استان است و معرفی اجمالی برخی از هنر ویژه و خاص هر منطقه.

شماره‌های پیشین