719
یکشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
2

آبه چه ارائه می‌کند و تهران چه پاسخی خواهد داد؟

برای مذاکره میان ایران و آمریکا نیاز به کشور ثالث نیست

تغییر رویکرد واشنگتن؛ بهترین میانجی

در روزها و ماه‌های اخیر، کشورهایی مانند عراق، عمان، ژاپن و قطر برای ایفای نقش میانجی میان تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما تهران و متحدانش جور دیگری به قصه نگاه می‌کنند.

شماره‌های پیشین