719
یکشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
13
«صبح‌نو»مجموعه‌های‌رمضانی‌سیماوپایان‌بندی‌آن‌هارابررسی‌می‌کند

سریال‌هایی‌«6ماهه»

بالاخره تمام سریال‌های رمضانی تلویزیون به پایان رسیدند و با این اتفاق می‌توان درباره سیری که طی کردند و پایان‌بندی قصه صحبت کرد.

خبر

شماره‌های پیشین