718
شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
10
دو نفر از اعضای انجمن تاکسیرانان تهران با حضور در روزنامه «صبح‌نو» مشکلات رانندگان را مطرح کردند

سرگردان در دوراهی سنت و مدرنیته

اینجاهم موضوع تعلیق بین سنت و مدرنیته است. تفاوت دیدگاه و شاید ناآشنابودن به قوانین مصوب و موجود موجب شده در‌حال‌حاضر، بسیاری از رانندگان تاکسی تهران از شرایطی ناراضی باشند که در آن به‌سر می‌برند. به‌اعتقاد بسیاری از این رانندگان، آن‌ها در سردرگمی مسوولان از بابت اجرای قوانین گم شده‌اند. انتشار گزارشی درباره سرکشی کرایه‌تاکسی‌ها در روزنامه «صبح‌نو»، موجب شد روز گذشته، دو نفر از نمایندگان رانندگان تاکسی عضو انجمن تاکسیرانان تهران به دفتر روزنامه مراجعه کرده تا مشکلات خود را مطرح کنند.

بازگشت ساعات اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران به حالت عادی

شماره‌های پیشین