sobhe-no.ir
716
یکشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
8

خبر

روز جهانی تیروئید فرصتی برای یادآوری سلامتی

پروانه‌ای كنار سیب

غده تیروئید شاید کوچک باشد اما این قسمت پروانه‌ای شکل که در پایه گردن و روی سیب گلو قرار گرفته، وظایف بسیار مهمی برای تامین سلامتی برعهده دارد. تیروئید بزرگ ترین غده درون ریز بدن وظایفی مثل تنظیم اشتها، تنظیم سطح انرژی و حتی دمای بدن دارد. وقتی این غده درست کار می کند، فراموشش می‌كنیم اما همین که خدای نكرده دچار اختلال می شود علائم مختلفی خود را نشان می‌دهند که نادیده گرفتن‌شان دشوار است. تیروئید هم كم‌كاری‌اش موجب بیماری و مشكل می‌شود و هم پركاری‌اش. نظر به اهمیت این غده ظاهرا كوچك یك روز در تقویم جهانی بهداشت برای آن در نظر گرفته شده تا بار دیگر نعمت سلامتی را برای خود یادآور شویم و اگر متاسفانه گرفتار برخی از نشانه‌های آن هستیم، در پی درمان برآییم.

شماره‌های پیشین