sobhe-no.ir
714
چهارشنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
7
مدل «مثلث اقتصادی» راهکاری برای رونق تولید در دوران تحریم

همه باهم در کنار هم

در شرایط تحریم اقتصادی و تورم کنونی آیا راهکارهایی وجود دارد تا به رونق اقتصاد ملی و اشتغال‌زایی کمک کند؟ به‌نظر می‌رسد اجرای طرح‌هایی مانند مدل «مثلث اقتصادی» که چند سال قبل در منطقه قلعه‌گنج کرمان با موفقیت اجرا شد، بتواند با جذب مشارکت و سرمایه مردمی، کسب‌وکار ملی را رونق دهد.

پرونده دریافت عوارض زوج و فرد بسته شد

شماره‌های پیشین