sobhe-no.ir
714
چهارشنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
2
در نخستین نشست خبری موسوی مطرح شد

دیپلماسی جدید ایران با همسایگان شمالی

شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی سوری منبع مهم افزایش درآمدهای مالیاتی

صادرکننده نماها و تراژدی کارت‌های بازرگانی

اوایل سال گذشته با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از ارز 4200 تومانی رونمایی شد و معاون اول رییس‌جمهوری از تصمیم این شورا به اختصاص ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی خبر داد.

شماره‌های پیشین