712
یکشنبه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
4

آغاز عصر جدید بازار مالی ایران

رییس فراکسیون امید از پیگیری مطالبات مردم به شرط ضعیف‌نشدن دولت سخن گفت

پایان «تَکرار»

فراکسیون امید مجلس که از نمایندگان نزدیک به طیف سیاسی دولت تشکیل شده است را وکیل‌الدوله می‌دانند؛ هر چند خود امیدی‌ها این عقیده را انگ ناچسب می‌دانند. اظهارات چند روز پیش محمدرضا عارف، رئیس این فراکسیون، نشان داد که مدعیان چندان هم پربیراه نمی‌گویند؛ آنجا که گفت: «فراکسیون امید تا جایی مطالبات مردم را پیگیری می‌کند که موجب تضعیف دولت نشود».

راند آخر انتخابات مجلس دهم

شماره‌های پیشین