712
یکشنبه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
12

هوشنگ جاوید: ​​​​​​​«موسیقی رمضان» برای ارشاد اهمیت ندارد

ابراز ارادت شاعران به پیشگاه امیرالمومنین(ع) در شب 21رمضان

وقت پرواز آسمان شده بود

در شب شهادت حضرت علی؟ع؟ هستیم؛ شبی که زمین دیگر از وجود حضرت حیدر خالی شد و مردم باید تا قیامت حسرت زمینی را بخورند که دیگر علی در آن نیست. در این شب که همزمان با قدر است و شب تعیین سرنوشت شاعران اهل‌بیت به درگاه حضرت حیدر ابراز ارادت کردند و تمام احساس‌شان را به پای کلمات ریختند تا بتوانند ذره‌ای از آن وجود ناپیدا را بیان کردند. هرچند کلمات در‌این‌زمینه ناتوانند، امیدواریم این کلمات روزی دست‌گیر همه در قیامت شود.

شماره‌های پیشین