sobhe-no.ir
708
دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
8

خبر

نگاهی به وضعیت اقتصادی خانوار در كشور

سنگ‌های بزرگ پیش پای خانواده كوچک ایرانی

همان‌گونه كه دیروز یادآوری شد، مجمع جهانی سازمان‌ملل براساس قطعنامه‌ای كه در سال 1993 تصویب شد، 15می را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. دیروز وضعیت اجتماعی خانواده ایرانی را مرور کردیم و امروز حال‌وروز جیب مردم را بررسی می‌کنیم. گفتیم كه اطلاعات مورداستفاده از گزارش سال 96 بانک مركزی استخراج شده و متأسفانه هنوز وضعیت سال 97 و آمارهای لازم اعلام نشده است. در وضعیت تلاطم و نوسانات بازار ارز و افزایش تورم و گرانی، اطلاعات اقتصادی سال 96 احتمالا فاصله معناداری با وضعیت كنونی جامعه داشته باشد؛ اما می‌تواند پنجره‌ای ولو نیمه‌باز از سیمای دخل‌وخرج خانوار ایرانی به رویمان بگشاید.

صبح نو

نگاهی به وضعیت اقتصادی خانوار در كشور

سنگ‌های بزرگ پیش پای خانواده كوچک ایرانی

همان‌گونه كه دیروز یادآوری شد، مجمع جهانی سازمان‌ملل براساس قطعنامه‌ای كه در سال 1993 تصویب شد، 15می را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. دیروز وضعیت اجتماعی خانواده ایرانی را مرور کردیم و امروز حال‌وروز جیب مردم را بررسی می‌کنیم. گفتیم كه اطلاعات مورداستفاده از گزارش سال 96 بانک مركزی استخراج شده و متأسفانه هنوز وضعیت سال 97 و آمارهای لازم اعلام نشده است. در وضعیت تلاطم و نوسانات بازار ارز و افزایش تورم و گرانی، اطلاعات اقتصادی سال 96 احتمالا فاصله معناداری با وضعیت كنونی جامعه داشته باشد؛ اما می‌تواند پنجره‌ای ولو نیمه‌باز از سیمای دخل‌وخرج خانوار ایرانی به رویمان بگشاید.
captcha
شماره‌های پیشین