707
یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
8

خبر

نگاهی به وضعیت اجتماعی خانوار در كشور

خانواده ایرانی كوچك‌تر و پیرتر

مجمع جهانی سازمان‌ملل بر اساس قطعنامه‌ای كه در تاریخ 20 سپتامبر سال 1993 به تصویب رسید، 15 می را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه‌ساله چنین روزی به‌عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود. هدف از گرامی‌داشت این روز، اهمیت جوامع جهانی به خانواده به‌عنوان اصلی‌ترین‌ رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این کانون گرم زندگی را تهدید می‌کند.

صبح نو

نگاهی به وضعیت اجتماعی خانوار در كشور

خانواده ایرانی كوچك‌تر و پیرتر

مجمع جهانی سازمان‌ملل بر اساس قطعنامه‌ای كه در تاریخ 20 سپتامبر سال 1993 به تصویب رسید، 15 می را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه‌ساله چنین روزی به‌عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود. هدف از گرامی‌داشت این روز، اهمیت جوامع جهانی به خانواده به‌عنوان اصلی‌ترین‌ رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این کانون گرم زندگی را تهدید می‌کند.

روز جهانی خانواده فرصت مناسبی است برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خانواده و بسط آن در جوامع مختلف. در ایران اسلامی نیز همچون دیگر کشورهای جهان، دولت و مردم با گرامی‌داشت این روز حمایت خاص خود را از کانون گرم خانواده اعلام می‌دارند. اهمیت خاص دین مبین اسلام به خانه و خانواده و نگاه جدید دولتمردان به مشکلات و مسائل مربوط به خانواده، راهکارهای مفیدی را در این زمینه به دنبال داشته است. امروز و فردا می‌خواهیم ببینیم وضعیت خانواده در كشور چه احوالی دارد. گفتنی است اطلاعات مورد استفاده از گزارش سال 96 بانك مركزی استخراج شده و متاسفانه هنوز وضعیت سال 97 و آمارهای مورداستفاده از آن اعلام نشده است. شاید اطلاعات سال 96 فاصله معناداری با وضعیت كنونی جامعه داشته باشد اما به‌هرحال همان تغییرات سال 96 نسبت به سال‌های قبل از آن خود گویای بسیاری از مسائل است. بررسی وضعیت اقتصادی خانوار ایرانی را فردا در همین صفحه دنبال كنید.

 فرزند كمتر، طلاق بیشتر
بعد خانوار یا متوسط تعداد افراد خانواده در مناطق شهری نشان می‌دهد كه هر سال از تعداد افراد خانواده كاسته می‌شود و این به معنای كوچك شدن خانواده‌هاست. از یك‌سو تعداد موالید و فرزندان جدید در خانواده‌ها رو به كاهش است و از سوی دیگر خانواده‌های جدید با طلاق، كوچك‌تر شده  و از بعد خانوار كاسته شده است.

متوسط تعداد افراد خانواده شهری در ایران طی 10 سال

سال    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96
بعد خانوار(نفر)    3/86    3/76    3/70    3/53    3/46    3/47    3/44    3/38    3/33    3/28


بررسی تعداد افراد خانوار نیز همین روند را نشان می‌دهد. خانواده‌های 5 نفره و بیشتر با شتابی زیاد كم شده‌اند كه نشانه فرزندآوری كمتر حداقل در میان خانواده‌های شهری است و از سوی دیگر با افزایش خانواده‌های یك نفره نشان می‌دهد افراد به زندگی فردی تمایل بیشتری نشان می‌دهند. باید یادآور شد كه در بررسی‌های آماری، خانواده به افرادی اطلاق می‌شود كه زیر یك سقف زندگی‌می‌كنند و برای همین مفاهیم آن شاید با آنچه در عرف در ذهن داشته باشیم كمی متفاوت باشد. مثلا دو دانشجوی خانم همخانه هم از لحاظ آماری یك خانواده دو نفره محسوب می‌شوند درحالی كه هیچ نسبت خانوادگی به مفهوم عرفی و شرعی با یكدیگر ندارند.

captcha
شماره‌های پیشین