707
یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
2

تغییرات در سپاه

سفر یک‌هفته‌ای وزیر خارجه به دور قاره کهن با هدف افزایش نفوذ ایران روز گذشته پایان یافت

ماموریت آسیایی ظریف

سفر یک‌هفته‌ای دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان، به چهار کشور ترکمنستان، هند، ژاپن و چین روز گذشته به‌پایان رسید؛ سفرهایی که هدف آن‌ها مشخصا جلب و توسعه همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه و ایجاد توازن قوای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌نفع ایران بود.

شماره‌های پیشین