sobhe-no.ir
697
یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
2

حجت‌الاسلام نواب با حکم رهبر انقلاب سرپرست حجاج ایرانی شد

راه درست مواجهه با گروه ویژه اقدام مالی چیست

FATF و تاکتیک تعلیق فعال

عده‌ای مخالف حتمی و عده‌ای دیگر، موافق حتمی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) هستند. برخی دیگر اما قائل به تاکتیک «تعلیق فعال»‌اند. در این گزارش، علاوه بر پرداختن به استدلال دو گروه نخست، تفسیر گروه سومی‌ها را نیز از نظر خواهیم گذراند.

الجزیره: سفر دبیرکل اوپک نشانه حمایت از ایران در برابر تحریم‌هاست

نگاهی به سفر بارکیندو به تهران

شماره‌های پیشین