686
سه شنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
10
خشم دشمنان از کمک نیروهای مردمی عراق به ایرانیان

اتحاد در دو سوی مرزهای خوزستان

نشست بررسی سیلاب‌های اخیر در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد

فراز و فرودهای کارشناسی درباره یک بحران

سیلاب‌ گوشه‌و‌کنار کشور را درگیر خود کرده است و البته در این مدت کارشناسان بسیاری درباره اینکه علت این سیلاب‌ها چیست اظهار نظرهای متفاوتی را مطرح کرده‌اند. برخی تخریب‌ها و دست‌اندازی‌های صورت‌گرفته از سوی عوامل انسانی را مطرح می‌کنند و برخی دیگر سدسازی‌های بدون برنامه را از دلایل این اتفاق می‌دانند. جالب اینجاست که برخی دیگر نیز اعلام می‌کنند اگر تعداد سدها بیشتر از مقدار فعلی بود جلوی سیلاب و بحران فعلی را می‌شد به‌راحتی گرفت. اما تمام این موضوعات روز گذشته در میزگرد بررسی سیلاب‌های اخیر مورد بحث قرار گرفت.

شماره‌های پیشین