685
دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
7

سیل فروردین و کشف‌المحجوب جامعۀ ایرانی

یادداشت دکتر سجاد صفارهرندی

وعده ستاد اجرایی فرمان امام ؟ره؟ اجرایی شد

ارسال چهار هزار بسته لوازم خانگی داخلی به مناطق سیل‌زده گلستان

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ؟ره؟ با اشاره به اینکه خدمت‌رسانی ستاد در هشت استان سیل‌زده ادامه دارد، گفت: ستاد اجرایی فرمان امام ۱۸هزار بسته لوازم خانگی برای مردم مناطق سیل‌زده ارسال می‌کند که دیروز چهار هزار بسته لوازم خانگی به ارزش ۲۰‌میلیارد تومان به مناطق سیل‌زده گلستان ارسال شد.

شماره‌های پیشین