685
دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
5
اعتراضات مردمی در بحرین به ثمر نشست

لغو سفر رسمی هیات رژیم صهیونیستی به منامه

هرچند برخی کشورهای عربی مرتجع منطقه در فکر عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی هستند اما اعتراضات مردمی این کشورها مانع داشتن چنین روابطی با صهیونیست‌ها شده‌اند. اعتراضاتی که مردم بحرین روز گذشته نسبت به عادی‌سازی روابط با تل‌آویو انجام دادند مانع سفر بازرگانان صهیونیستی به منامه شد.

خبر

شماره‌های پیشین