684
یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
11
سفر به جبهه‌ 100 کیلومتری مقاومت خوزستان در برابر سیل

قایق‌‌سواری روی آسفالت

سیل در خوزستان چیز دیگری است. جبهه‌ای که سیل روی مردم باز کرده مثل جبهه‌ای که صدام گشوده بود گسترده است؛ از اهواز تا مرز چذابه. سیل هنوز خانه‌ای را خراب نکرده اما باعث تخلیه تعدادی از خانه‌ها شده. بیشتر شهرها مشغول ایستادگی هستند، مبارزه با سیل؛ مبارزه برای زندگی.

شعر در برابر سیل

شماره‌های پیشین